Celine Dion

„Ty a já“ od Celine Dion

„Ty a já“ od Celine Dion označuje nekonečné možnosti, o nichž se domnívá, že mohou a budou dosaženy se svým milencem po jejím boku. Čtěte Více

„Voda a plamen“ od Celine Dion

Film Celine Dion „Voda a plamen“ v podstatě pokrývá emoce zpěvačky, včetně jejího zoufalství po náhlém rozchodu. Čtěte Více

„Think Twice“ od Celine Dion

'Think Twice' od Celine Dion zkoumá hlavně důležitost přehodnocení emocí druhých před drastickým rozhodnutím. Čtěte Více

„Barva mé lásky“ od Celine Dion

Celine Dion 'The Color of my Love' se skládá z uměleckého vyjádření zpěvačky jejích skutečných pocitů k její milované osobě a ze slibu zůstat spolu. Čtěte Více

„Tak to je“ od Celine Dion

„Tak to je“ od Celine Dionové zachycuje pohled zpěváka na to, že se upíná k lásce navzdory strachu ze ztráty. Čtěte Více

„Riskovat“ Celine Dion

Film Celine Dion „Taking Chances“ zachycuje touhu zpěvačky zahájit nový vztah, a to navzdory jejímu vědomí rizika spojeného s neznáním člověka dobře. Čtěte Více

„Somebody Loves Somebody“ od Celine Dion

Film „Někdo miluje někoho“ od Celine Dion se zaměřuje na ideální očekávání zpěváka o milostném vztahu proti realitě výzev. Čtěte Více

„Obnova“ Celine Dion

„Recovering“ od Celine Dion hovoří hlavně o snaze zpěváka zotavit se z bolestivé zkušenosti ztráty někoho. Čtěte Více

„Moje láska“ od Celine Dion

„Moje láska“ od Celine Dion líčí četné oběti, které zpěvačka přinesla těm, které miluje, a její požadavek na jejich trvalou podporu na oplátku. Čtěte Více

„My Heart Will Go On“ od Celine Dion

Celine Dion „My Heart Will Go On“ představuje tragickou představu o nutnosti udržovat osobu, kterou miluje, ve svém srdci a vzpomínkách, protože jsou buď mrtví, nebo nemohou být spolu. Čtěte Více