Anděl

„Bez názvu (jaké to je)“ od D’Angela

„Bez názvu (Jak se cítí)“ zachycuje vášnivou touhu potěšit někoho milence po psychické i fyzické stránce. Zabývá se také D'Angelovým hledáním uspokojit své vlastní zájmy tím, že nejprve potěší svého partnera. Čtěte Více

„Opravdu láska“ od D’Angela a Vanguarda

„Opravdu láska“ je hlavně o opravdové náklonnosti k milované osobě. D’Angelo to používá jako prostředek k ocenění nehynoucí lásky, kterou k němu má partner navzdory jeho nedostatkům. Čtěte Více

„Lady“ od D’Angela

D'Angelova píseň „Lady“ zakrývá jeho touhu udržet svou milenku před soupeři zopakováním skutečnosti, že patří jemu a jemu samotnému! Čtěte Více

Text písně D'Angelo „The Charade“ Význam

D'Angelova „šaráda“ ukazuje, že ve společnosti stále převládá potlačení afroameričanů a rasová nerovnost. Čtěte Více

„Brown Sugar“ od D’Angela

„Brown Sugar“ je v podstatě D'Angelovo ztělesnění zelené / trávy a srovnání jeho lásky k látce s láskou k ženě. Čtěte Více